ทีเอ็มบีธนชาต จัดสัมมนา Investment Talk เปิดโอกาสลงทุนพร้อม แนะนำการลงทุนในพอร์ตประเทศอินโดนีเซีย

115

ทีเอ็มบีธนชาต โดย นายยืนยง ทรงศิริเดช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)

จัดสัมมนา Investment Talk เปิดโอกาสการลงทุน…..ดินแดนสวรรค์ของนักลงทุนต่างชาติ และ Start Up กับกองทุน ES-INDONESIA ให้กับกลุ่มลูกค้า
ทีทีบี รีเซิร์ฟ (ttb reserve) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง มาร่วมให้ข้อมูลความน่าสนใจของประเทศอินโดนีเซียในการลงทุนระยะยาว เปิดโอกาสด้านการลงทุนพร้อมแนะนำการลงทุนกับกองทุน ES-INDONESIA เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของการลงทุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และในอนาคต ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

• พงศ์สรร ยอดเมืองเจริญ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์กองทุนต่างประเทศ บลจ.อีสท์สปริง
• วรินทร ขาวละออถ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานเครือข่ายธุรกิจธนาคาร บลจ.อีสท์สปริง
• ปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ บลจ.อีสท์สปริง
• ยืนยง ทรงศิริเดช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบีธนชาต
• สันติ์ศิรา จันลือชัย ผู้อำนวยการกลุ่มที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี ทีเอ็มบีธนชาต
• ปริญญา เพชรศรีเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี ทีเอ็มบีธนชาต
• ศรายุทธ แก้วเกษ หัวหน้าบริหารความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและความคุ้มครอง ทีเอ็มบีธนชาต