ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน ดอกเบี้ย 0.99 ต้อนรับวันแม่ปีนี้ ด้วยของขวัญพิเศษจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับผู้มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดรับฝาก ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com