วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ( 9ส.ค.) ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ถึง ผู้บัญชาการ (ผบช.) เพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ (ผบก.) – รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) วาระประจำปี 2565 ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บัญชาการทุกหน่วย ว่า ในการแต่งตั้ง ผบก.- รอง ผบ.ตร. วาระ 2565 มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมถึงถามความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ได้ข้อสรุปว่า ให้ทางหน่วยระดับกองบัญชาการ ยืนยันบัญชีผู้ที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้ง แต่ส่วนที่นอกเหนือจากระเบียบ คือ ให้ผู้บังคับบัญชาส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัวบุคคล เพื่อให้ทราบว่าการที่จะแต่งตั้งใคร บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ เชื่อว่า การแต่งตั้ง ผบก.- รอง ผบ.ตร. วาระ 2565 จะเสร็จสิ้นตามกรอบเดือนสิงหาคม นี้

มีรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.ถึงผบก.วาระประจำปี 2565 มีตำแหน่งว่าง ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ลงไปถึงผู้บังคับการ(ผบก.) โดยรองผบ.ตร.ว่าง 4 ตำแหน่ง ระดับผู้ช่วยผบ.ตร. ว่าง 6 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ว่าง 13 ตำแหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการ ว่าง 36 ตำแหน่ง และ ผบก. ว่าง 77 ตำแหน่ง ดังนั้นในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 136 ตำแหน่ง โดยการประชุม ก.ต.ช. เพื่อแต่งตั้ง ผบ.ตร.นั้น อาจนัดวันเดียวกับ การประชุม .ก.ตร. ซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างวันที่ 22 -29 ส.ค.2565 นี้ ทั้งนี้ต้องรอให้ ประธานฯเป็นผู้กำหนดสั่งการที่แน่ชัดต่อไป