วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย เพื่อรองรับการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจฯ (APEC 2022) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการประชุม ในระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.65 นี้

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ ฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษาความสงบให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักการปฏิบัติตามรูปแบบในคู่มือปฏิบัติการดูแลการชุมนุม สาธารณะ พ.ศ. 2558 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลที่ทั่วโลกนำมาใช้