“นายก ลุงตู่” จะเลือก…??
ใครนั่งเก้าอี้ “พิทักษ์ 1”

จริงๆ แล้ว “ประดู่แดง” ไม่ค่อยอยากจะเขียนวิเคราะห์ ถึงการแต่งตั้งผู้ที่จะมาเป็น ผบ.ตร. คนที่ 13 ต่อจาก ผบ.ปั๊ด เท่าใดนัก เพราะเหตุวิเคราะห์ไปก็ เห็นได้ว่า พวกกูรู (กูรู้ ไม่จริง) สามารถ หน้าแหก ได้ตลอด ด้วยปัจจัย และองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างเช่น สถานะรัฐบาลที่ถือได้ว่าง่อนแง่นเต็มที และการเลือกตั้งก็กำลังจะเกิดขึ้นภายในปีหน้า

แต่ได้ข้อสรุปชัดว่า การแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 13 ต่อจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ต้องใช้กฏหมาย พรบ.ตำรวจฯ ฉบับปัจุบัน เพราะ พรบ.ฉบับใหม่ ยังไม่สมบูรณ์ทางธุรการรวมถึงการประกาศมีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศในพระราชกิจจาฯ 180 วัน จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การแต่งตั้ง ผบ.ตร.นั้น จะต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานฯ ที่มีกรรมการฯ เช่นเดิม

ซึ่งตามกฎหมายปัจุบัน “พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547” ประกอบประกาศและคำสั่งต่างระบุถึงคุณสมบัติ ผบ.ตร. และการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ว่า มาตรา 51 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ ใน (1) ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศ พล.ต.อ. มาตรา 53 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

สำหรับ รอง ผบ.ตร. และ จตช.ในปัจจุบัน ซึ่งมียศ พล.ต.อ. 3 นาย คือ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.(มค.) ที่จะเกษียณพร้อมกันในปี 2566 และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เกษียณปี 2567 มีสิทธิ์ลุ้นเก้าอี้เจ้าของนามเรียกขาน พิทักษ์ 1


 
มาส่องโปรไฟล์ แคนดิเดต ว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 13 กันดู

คนแรก พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ จบการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ, ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA Bangkok), ผบช.สำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นต้น งานจเรตำรวจยุคนี้ถือว่ามีผลงานโดดเด่น ขับเคลื่อนสะสางปัญหาทุจริต อมเบี้ยเลี้ยงโควิด-19, สั่งสอบกราดรูด ผบช.-ผบ.หมู่ 273 นาย บกพร่องบ่อนแพร่เชื้อโควิด-19 ภาคตะวันออก และดำเนินการฟันวินัย-อาญากับตำรวจนอกแถวได้อย่างรุกรบจบเร็วเคยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ซึ่งรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา ILEA Bangkok และร่วมมือกันในด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคด้วย

มีจุดอ่อน คือ ไม่ใช่นักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายร้อยตำรวจ และเหลือราชการเพียงแค่ 1 ปี แต่มี จุดแข็ง คือ เป็นผู้มีประวัติที่ไม่เคยแปดเบื้อนกับเรื่องในทางลบ เป็นนักบริหารที่ดี มากความสามารถ แถมมีแรงเชียร์จากผู้รายล้อมของสัญญานระดับสูง และมีคนที่ได้ประโยชน์ จากการที่เป็นได้แค่ปีเดียว อาจเป็น ตาอยู่

คนต่อมา พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. (มค.) นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 22 และ นรต.รุ่น 38 จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์จาก City University ประเทศสหรัฐอเมริกา, หลักสูตร Pacific Training Initiative (PTI) ของ F.B.I, หลักสูตรการควบคุมฝูงชน ของ Tacoma Police Department ประเทสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบงานความมั่นคง เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือศูนย์ PCT, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.), ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.), ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.), ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.), ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตปค.ตร.) หรือ Anti-Fake News and Security Center of Royal Thai Police (ANSCOP) จากหน้างานศูนย์พิเศษฯได้รับมอบหมาย ค่อนข้างได้เปรียบแคนดิเดตคนอื่นๆ เพราะเป็นงานสนองนโยบายรัฐบาล จึงสามารถโชว์ศักยภาพความสามารถได้อย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ ปราบเฟคนิวส์ที่มีอยู่เกลื่อนเมือง

จุดอ่อน เหลือราชการเพียงแค่ หนึ่งปีเหมือนกัน อนุรักษ์นิยม จะถูกมองว่าสานต่อนโยบายต่อ จาก ผบ.ตร. คนปัจุบันไม่ได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องทัศนะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโน จุดแข็ง คือ เคยอยู่โรงพักรู้งานโรงพักที่ใกล้ชิดประชาชนเป็นอย่างดี มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบ้านป่ารอยต่อและบ้านลาดพร้าวเป็นอย่างดี ได้รับความใว้วางใจพร้อมที่จะสนองออเดอร์จากฝ่ายทางการเมือง เพื่อที่รองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น ในความได้เปรียบของรัฐบาลปัจุบัน

 
คนสุดท้าย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (ปป.) นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 และ นรต.รุ่น 40 จบนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อปริญญาโท MPA จากสหรัฐอเมริกา จบหลักสูตรหลัก FBI จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสืบสวนจากสหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย ระหว่างปี 2561-2564 เป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบทั้งงานสืบสวนสอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานกฎหมายและคดี และงานบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนขยับขึ้น รอง ผบ.ตร. ติดยศ พล.ต.อ. วาระประจำปี 2564 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ(ศปทส.ตร.), ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.), ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) และศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.) ส่วนผลงานสำคัญ ช่วงที่ยังเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้รับความใว้วางใจจาก ผบ.ตร.ให้ไปเป็นรักษาราชการแทน ผบช.ภ.2 ถอนรากถอนโคนปัญหาบ่อนการพนันภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาด “ผลงานล่าสุด” ขันน๊อต งานค้ามนุษย์อย่างจริงจังในส่วนของ ตร. จนได้ TIERS2 และงานตัดวงจรยึดทรัพย์ยาเสพติดรายใหญ่ยอดรวมมากกว่า 1 พันล้านบาท

จุดอ่อน เป็นคนที่ โลไปรไฟล์ อาจจะไม่ค่อยสนองและได้ใจการเมืองมากนัก แต่มี จุดแข็ง คือ มีวิธีคิด วิสัยทัศน์เชิงก้าวหน้า เป็นนักปฎิบัติ นักบริหาร เป็นตำรวจยุค 5G เป็นที่รักของเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร รุ่น 24 และ เพื่อนร่วมรุ่น นรต.40 และมีอายุราชการ ถึง 2 ปี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นผู้เสนอชื่อต่อ นายกฯ เพื่อให้กรรมการ ก.ต.ช. มีมติเสียงข้างมากเลือก ใครอยู่ในใจ ผบ.ปั๊ด .? ใครคือคนที่ถูกใจ นายกฯ ตู่ ใครคือคนที่สัญญานระดับสูงถูกใจ “เหมาะสมที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุคสังคม 5 G ที่สำคัญสุด คนนั้นคือใครจะเข้ามา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนอย่างแท้จริง ? ยังไงก็เชื่อว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ นรต.38 ซึ่งเป็นสมบัติรุ่นของ นรต.36 จึงคาดว่าน่ามีภาษีกว่าคนอื่น และจะคงอยู่ในใจของ ผบ.ปั๊ด ที่จะเสนอเป็น ผบ.ตร.คนต่อไป

ประดู่แดง อยากจะขอฝากไปยัง “นายกลุงตู่”ควรตรึกตรองให้ครบทุกมิติ เพราะว่าการเลือกคนที่มานั่ง เก้าอี้ พิทักษ์ 1 ครั้งนี้นั้นมันคือดัชนีชี้วัดของคณะกรรมการนโยบายตำรวจ (ก.ต.ช.)ทั้งคณะ ว่าพวกท่านต้องการให้อะไรกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เรามารอลุ้นกัน ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ได้รู้กัน นะคร๊าบ.!!!