“จิตอาสาพัฒนา พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” อ.เมือง จ.ชุมพร

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ประธานในพิธีนำประชาชนชาวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมี สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ 3 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” ทาง สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ สมาคมชาวจังหวัดชุมพร และตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จัดโครงการดังกล่าวเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ผสานร่วมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ซึ่งโครงการนี้มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดีที่ต้องการจะพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่หนองใหญ่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนร่วม แรงร่วมใจกันเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 1,170 ต้น มีการพัฒนาคุณภาพน้ำในพื้นที่ หนองใหญ่ ด้วยการเทน้ำจุลินทรีย์ลงในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในน้ำ ทำให้สภาพของน้ำสมดุล ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำภายในพื้นที่หนองใหญ่ รวมทั้งได้มีการมอบชุดกาวน์ยาว สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3,000 ตัว ให้กับทางโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระ บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตน โดยที่ผ่านมาทั้ง 5 ครั้ง ได้มีผู้เข้าร่วมกว่า 8,500 คน ปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้น และปล่อยสัตว์น้ำอาทิ พันธุ์ปูกว่า 100 ล้านตัว , พันธุ์กุ้ง กว่า 300,000 ตัว , พันธุ์ปลา กว่า 4,000 ตัว และพันธุ์เต่าตะนุ 100 ตัว เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้มีสภาพสมบูรณ์ ยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศสำหรับ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร ที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยมีการขุดลอกแก้มลิงหนองใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำ ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและพื้นที่โดยรอบรอดพ้นจากอุทกภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรและผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนในอนาคต และจังหวัดชุมพรได้พัฒนาต่อยอด เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเส้นทางเดินชมทัศนียภาพ สะพานไม้เคี่ยมที่สวยงาม พร้อมกับเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอีกด้วย