พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ฝากบทกลอนในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2561  ในช่วงก่อนปิดรายการ โดยมีเนื้อหาว่า “สุดท้ายนี้ ก็ธรรมดาครับ ผมขอฝากบทกลอนที่สะท้อนให้เห็นถึงเสียงจากรัฐบาลและ คสช. ในช่วงท้ายของรายการวันนี้ครับ

                   ถึงวันนี้  ยังมีหลาย  ความคิดเห็น​​        ว่าจำเป็น  ไม่จำเป็น  ให้หวนหา
ประชาธิปไตย  นักเลือกตั้ง ที่ผ่านมา   ล้วนกล่าวว่า ทำวันนี้ ดีไม่พอ
อาจไม่ดี  ในสายตา  ของพวกเขา       ทำแบบเรา  ยั่งยืน หลาย พ.ศ.
ให้เปล่าเปล่า  ตามใจ  เท่าไรพอ        ​​​ตั้งตารอ  ไม่เรียนรู้ พัฒนา
เพียงเริ่มต้น  เคารพ ข้อกฎหมาย​​       ไม่บานปลาย ขัดแย้ง แจ้งข้อหา
กี่ชีวิต ทรัพย์สิน สูญสิ้นมา                 เพื่อวันหน้า  ไม่มี  แม้สักคน
ขอคนไทย  ทบทวน  เฝ้าหวนคิด ​​      แล้วตั้งจิต  พัฒนา  หาเหตุผล
เกิดความสุข  ถ้วนทั่ว  ทุกตัวตน        อย่าให้คน  มองแค่เปลือก  เลือกตั้งมา”