พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2561 โดยมีตอนหนึ่งกล่าวว่า รัฐบาล และ คสช. ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อคำวิพากษ์วิจารณ์ที่บิดเบือน ไม่สุจริตใจ และขาดความรับผิดชอบ ที่พยายามจะกล่าวหาว่ารัฐบาลและ คสช. ไม่ได้ทำการปฏิรูปอะไรเลย การปฏิรูปต้องอาศัยวิธีการใหม่ ๆ การขับเคลื่อน การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นสากล ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิรูปประสบความสำเร็จ หลายท่านกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำ เป็นเพียงการบริหารราชการแผ่นดินปกติ ที่ทุกรัฐบาลต้องทำอยู่แล้ว  ตนอยากให้ลองกลับไปคิดดูว่า แล้วทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาของท่านไม่ทำ ถ้าทำให้ครบทุกพื้นที่ เริ่มไว้ทุกกิจกรรม ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติ ให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เราต้องเดินหน้าด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในช่องทางของดิจิทัลได้มากกว่านี้ สร้างงาน สร้างโอกาส ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

“ท่านไม่ได้เริ่มสิ่งเหล่านี้ไว้มากนัก เราก็ต้องมาเสียเวลา จะปฏิรูปอะไรได้สักที ก็ต้องมาแก้ของเดิมกันอยู่นี่ เราก็พยายามทำทั้งของเดิมและของใหม่ไปด้วย แล้วท่านว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย ผมว่าไม่เป็นธรรมกับผมเท่าไร เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นหลายอย่าง ปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราปฏิรูปท่ามกลางความขัดแย้ง เราอาจจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายมากมาย ประชาชนก็รู้สึกเดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อยก็รู้สึกถูกรังแก ก็เลยทำให้การปฏิรูปไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย กฎหมายไม่ได้รับความเชื่อถือ มีการทำลายกระบวนการยุติธรรม เหล่านี้ทำให้เกิดการปฏิรูปได้ยาก ได้ช้า” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า เพราะฉะนั้น ตนอยากให้ทุกคน ทุกพรรค ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง เพื่อเข้ามาเป็น ส.ส. เป็นรัฐบาล ควรจะออกมาพูดว่าท่านจะปฏิรูปอะไรและอย่างไร ดีกว่ามาพูด ว่า ติ รัฐบาลนี้ทำไม่ทำ ท่านบอกว่าท่านจะทำอะไรดีกว่าครับ ตนพูดของตนไปแล้ว ว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ท่านก็ต้องพูดของท่าน วันนี้ท่านเป็นกันมานานแล้ว ท่านอ้างว่าท่านเป็นกันมานานแล้ว ท่านรู้ปัญหาประเทศดีมากอยู่แล้ว ตนอยากจะรู้ว่าที่มากน่ะ ท่านแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านมีวิธีการใหม่ ๆ วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างไร ย่อมจะดีกว่าที่จะมาพูดจาให้ร้ายซึ่งกันและกัน พูดถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำ ความยากจน พูดถึงอำนาจ  ผลประโยชน์ แล้วก็มาท้าทายกันเอง ประชาชนและประเทศชาติจะมีอนาคตได้อย่างไร  ถ้าหากท่านยังทำการเมืองในลักษณะเดิม การเมืองก็ต้องปฏิรูปด้วย ปฏิรูปที่ตัวเองก่อน หลักการที่ควรจะเป็นคือ เราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาชน ทำให้คนไทยเข้มแข็งด้วยตนเอง ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ทำให้เขาอ่อนแอ หวังพึ่งแต่รัฐไปเรื่อย ๆ แล้วเราจะแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างไร เรากำลังให้เร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชน จากการปล่อยกู้ที่ผิดกฎหมาย ขจัดหนี้นอกระบบ และหนี้สินพี่น้องเกษตรกร จากเจ้าของโรงสีผู้ประกอบการที่เอาเปรียบ  ดี ๆ ก็เยอะนะครับ พืชเศรษฐกิจ เช่น มัน อ้อย ปาล์ม ยาง เหล่านี้เป็นพืชหลัก เป็นพันธะผูกพันมายาวนาน เป็นปัญหาทางการเมืองมาด้วย ต้องแก้กันเป็นระบบครบวงจร

“นักธุรกิจทั้งหลาย ผู้ร่ำรวยทั้งหลาย ผมขอร้องแต่เพียงอย่างเดียวว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิรูป อย่าเพิ่งมุ่งหวังกำไรกันมากมายนัก เพราะท่านก็ต้องช่วยเราปฏิรูปไปด้วย เพราะฉะนั้นการปฏิรูปจะสำเร็จได้ด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ให้พี่น้องระดับล่าง ให้มีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียง เลี้ยงครอบครัว บุตรหลาน ถ้าเราเพิ่มราคาไปเรื่อย ๆ เพื่อหวังผลกำไรให้มากขึ้น หรือไม่ยอมเสียผลประโยชน์ใด ๆ เลย ผลประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นมากนัก แล้วภาระจะไปตกกับผู้บริโภค จะทำอะไรก็ตามนึกถึงพี่น้องเกษตรกร ประชาชน ผู้บริโภคบ้าง ช่วยรัฐบาล ช่วยกันปฏิรูปประเทศให้ได้ เราจะต้องเริ่มที่จิตใจของเราก่อน ในเรื่องของการเสียสละ ในเรื่องของการแบ่งปันต่าง ๆ เหล่านี้ จิตสำนึก” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว