ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีที่ทาง พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่ส่วนปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ได้รับมอบหมายจาก คสช. ตามหนังสือที่ คสช. (สลธ.)1.10/ ลงวันที่ 17 พ.ค.61 ให้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อร้องทุกข์ กล่าวโทษ ให้ดำเนินคดี กับแกนนำพรรคเพื่อไทย อย่างน้อย 8 รายที่ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย 1.นายวัฒนา เมืองสุข 2.นายจาตุรนต์ ฉายแสง 3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4.นายนพดล ปัทมะ 5.นายชัยเกษม นิติสิริ 6.นายภูมิธรรม เวชยชัย 7.พล.ต.ต.วิโรจน์ เปาอินทร์ และ 8.นายกิติรัตน์ ณ.ระนอง กับพวก

โดยพฤติการณ์การกระทำผิด เมื่อวันที่ (17 พ.ค. 61) เวลาประมาณ 10.00 น. นายวัฒนา กับพวก ได้ร่วมกันชุมนุมทางการเมือง โดยจัดการแถลงข่าวหัวข้อ “4 ปี ที่ล้มเหลวของรัฐบาลและคสช. นำไปสู่ความมืดมนและอันตราย” ในที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาลักษณะเป็นการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช้เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมาย แห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดการแถลงข่าวผ่านบัญชีเฟซบุ๊คชื่อ “Pheu Thai Party” ซึ่งเป็นความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตระหนกแก่ประชาชน อันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 และข้อหาร่วมกันมั่วสุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยเป็นการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 1 เม.ย.2558 ข้อ 12