นายนิติพงษ์ ห่อนาค หรือ “ดี้” นักแต่งเพลงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบอบประชาธิปไตยในสากลโลกนั้น…หลักง่ายๆ คือ ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงทัดเทียมกันในการเลือกผู้นำที่ตนพอใจ ไม่ว่าจะยากดีมีจน….เพื่อหวังว่า เมื่อเขาได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ เขาจะมาทำงานเพื่อส่วนรวม…แก้ปํญหาของชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ และฟังความคิดเห็นของประชาชนสิบล้านพ่อสิบล้านแม่…
คนที่จะมาเป็นผู้นำเหล่านั้น…เราเรียกเขาว่า นักการเมือง….ผู้เล่นการเมือง…
หลักการของประชาธิปไตยนั้นงดงาม ดีงาม ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ…
แต่ปราชญ์ยุคกรีกเอง…กลับเคยเอ่ยว่า การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์…นักการเมืองคือผู้ฉวยโอกาส…และทำสกปรกอย่างใดก็ได้ เพื่อให้ได้อำนาจ..
ตกลงเราจะชื่นชมประชาธิปไตย…แต่เรารังเกียจคำว่าการเมือง…นักการเมือง….ได้ด้วยหรือ
เราตกลงว่าเราจะดำเนินประเทศไปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข…
เราต้องรับรองคำว่า “การเมือง” ที่เราต้องมีส่วนร่วม…
แต่ต้องแยกคำว่า “การเมือง” กับ “การเล่นการเมือง” และ “นักการเมือง” ให้ออก…
การเมือง…คือความเป็นไปของมนุษย์ทุกผู้ที่จะมีส่วนร่วมมากหรือน้อยในส่วนรวม….ไม่เกี่ยวกับความสะอาดหรือสกปรกอันใด…
การเล่นการเมือง…คือการเอาการเมืองไปเล่นเพื่อเอาชนะ และได้อำนาจ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของการแข่งขัน ซึ่งมันก็เป็นเกมที่ยุติธรรมดี จนกว่ามันจะใช้วิธีที่สกปรก
นักการเมือง…คือคนที่จะเล่นการเมือง…
แม่ประไพ ทิดเอิบ ขุนอิน…ชีวิตมันยุ่งยากนัก…
ประชาธิปไตย…เป็นคำสุดสวยงาม…แต่ประชาธิปไตยเสือกต้องพ่วงคำว่า การเมือง นักการเมือง เล่นการเมือง ผลประโยชน์ทางทุน ทั้งในและนอกประเทศ มาโดยอัตโนมัติ เหมือน ช้างที่ตัวใหญ่ ก็มีขี้ก้อนใหญ่
ฉันขอถามแม่ประไพ…ว่า…เอาละ ประชาธิปไตย เลือกตั้งนั้น ก็ดูดีงามอยู่ แต่ก็ต้องยอมรับนักการเมืองด้วยนะว่า
เป็นส่วนที่เราต้องยอมรับว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตย…
เราเชื่อในระบอบประชาธิปไตย แต่รังเกียจการเมืองหรือนักการเมือง ไปในเวลาเดียวกันไม่ได้….นะ
และก็ดูเหมือนว่า เราจะยินยอมพร้อมใจว่า ประเทศเราจะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข..
คำถามคือ…
เธอเชื่อไหมว่า การเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคน ของมึงของกู คนรวยคนจนคนด้อยโอกาส…ไม่ใช่ปล่อยให้การเมือง
เป็นเรื่องของนักการเมืองกระจุกหนึ่งมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้
กวาดใบไม้หน้าบ้านตัวเอง…แล้วใส่ถุงดำ ส่งรถขนขยะ….นั่นก็การเมืองแล้ว คือการทำประโยชน์ให้บ้านเมืองที่เธออาศัยอยู่
หยุดรถให้คนข้ามถนนบนทางม้าลาย…นั่นก็การเมืองแล้ว…
การเมืองแม่งคือ การทำให้บ้านเมืองแม่งดีสำหรับทุกคน…
ให้โหวตตรงนี้เลย…ประชาธิปไตย…
หนึ่ง….ยอมรับเสียทีว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน
สอง….วุ้ย การเมืองสกปรก…ปล่อยให้ไอ้พวกนั้น หรือทหาร หรือมาเฟีย เขาว่ากันไปเหอะ

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/Dee.Nitipong.Honark/posts/1413865982052476″ bottom=”30″]