ธนาคารทิสโก้ใจป้ำ จัดแคมเปญ “Friend Get Friend” เพียงลูกค้าธนาคารทิสโก้แนะนำ “เพื่อน” หรือบุคคลที่รู้จักที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคาร มาเปิดบัญชีและลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการ 1 ล้านบาทขึ้นไปหลังหักค่าธรรมเนียมการขาย ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับ Central Gift Card มูลค่า 2,000 บาท ต่อลูกค้าใหม่ 1 ราย และสามารถแนะนำลูกค้าใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวน

สำหรับ “เพื่อน” ที่ได้เปิดบัญชี และลงทุนในกองทุนรวมตามเงื่อนไขของกิจกรรม จะได้รับ Central Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ต่อราย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 2 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน