วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 และ คุณนภัสนันท์ ภริยาขอเรียนเชิญญาติ มิตร พี่ เพื่อน น้อง และท่านที่เคารพนับถือ ร่วมอนุโมทนาบุญ เนื่องในพิธีอุปสมบท บุตรชาย”นพท.ณพวิทย์ วุฒิจรัสธำรงค์”พัทธสีมาวัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลาดังนี้

-ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 65เวลา 16.00 น. พิธีขลิบผม ปลงผมข-เวลา 17.30 น. พิธีทำขวัญนาค-โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดหงษ์รัตนาราม

-ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65เวลา 08.00 น. พิธีอุปสมบทเวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-เวลา 11.00 เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับ นพท. ณพวิทย์  วุฒิจรัสธำรงค์ ปัจุบัน เป็นนักเรียนแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏ อดีต หัวหน้ากองร้อย และ Comman โรงเรียน เตรียมทหาร  รุ่น60. และเป็น อดีต หัวหน้าตอน และเป็นอดีต ประธานรุ่น นรต.76

“พล.ต.ท.ธนายุตม์ คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ขออภัยที่ไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง ครับ”