วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.39 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) จากแท่นประดิษฐานด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อไปบูรณะซ่อมแซม ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผล.ตร.) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียง

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) จัดสร้างขึ้นจากดำริของ พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านและราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของตำรวจ และเป็นที่สักการบูชาของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าพระองค์จริง สูง 175 ซม. ในพระอิริยาบถทรงประทับยืน คาดพระแสงกระบี่นารายณ์ พระหัตถ์ขวาทรงธารพระกร (ไม้เท้า) ผู้ปั้น คือ อาจารย์สุภร ศิระสงเคราะห์ นายช่างประติมากร กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร และผู้ดำเนินการหล่อ คือ นายแหลมสิงห์ ดิษฐพันธุ์ โรงหล่อแหลมสิงห์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 31 พล.ต.อ.เภา สารสิน อธิบดีตำรวจ ในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูล เชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปฯ ณ บริเวณปะรำพิธี หน้ากรมตำรวจ และในวันที่ 16 ม.ค. 35 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านพ้นยาวนานหลายสิบปี ทำให้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เกิดการสึกหรอตามกาลเวลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากแท่นประดิษฐานเพื่อบูรณะซ่อมแซม ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบแท่นประดิษฐาน ทั้งนี้ เมื่อบูรณะเสร็จสิ้นแล้ว จะได้มีการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มาประดิษฐานยัง ที่จุดเดิมบริเวณด้านหน้า อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ