ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล ประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึง 20 กรกฎาคม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านงานสืบสวน ผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุดแรก 150 นาย

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีดำริให้กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 2) ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม รวมระยะเวลากว่า 7 สัปดาห์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วย ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนมาก อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 7 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) กองบังคับการตำรวจทางหลวง และกองการต่างประเทศ เป็นต้น

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ยังกล่าวว่า สำหรับหลักสูตรดังกล่าว นอกจากการเรียนการสอนในวิชาความรู้ด้านการสืบสวนคดีอาญาที่ได้วิทยากรของสหรัฐอเมริกาจากสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาบรรยายในหัวข้อ การสืบสวนคดีฆาตกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ เด็กและสตรี แล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมฝึกสอนวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย อีกด้วย นอกจากนี้ ทางกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรืออรินทราช 26 ยังได้ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีตำรวจมาเป็นครูฝึกเพื่อต่อยอดเทคนิคยุทธวิธีในการก่อต่อต้านการก่อการร้ายให้กับเหล่านักสืบ ทั้ง 150 ราย ด้วยเช่นกันในการนี้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ได้มอบให้ตน เป็นประธานกองอำนวยการคณะทำงานโครงการฝึกอบรมด้วย

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสร้างตำรวจรุ่นใหม่ระดับ สว.ถึง รอง ผบก. ด้านการสืบสวน ชุดนี้เป็นชุดแรกในการนำร่อง ใช้งบประมาณ 13 ล้าน และจะการฝึกอบรมหลายชุดต่อเนื่อง โดยให้แต่ละกองบัญชาการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร สาเหตุที่เลือกฝึกตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตร เพราะอายุยังน้อย ยังเหลือเวลาราชการอีกหลายปี สามารถต่อยอดและเป็นบุคลากรสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป”เฉลิมเกียรติ กล่าว

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน