ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าววิพากษ์วิจารณ์คณะผู้นำ รัฐบาล คสช. โดยระบุว่า “วิธีคิดของเผด็จการคือ การเลือกใช้ข้อมูลบางอย่าง ที่ตีความเข้าข้างตนเอง โดยไม่สนใจความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ตัวอย่างเช่น พอเห็นเงินเดือนตนน้อยกว่านายกรัฐมนตรีบางคนในอาเซียน ก็บอกว่า ตนเองได้เงินเดือนน้อยที่สุด ทั้งที่มีอีกบางประเทศได้เงินน้อยกว่าตนเสียอีกหรือรองนายกฯ เจอคนที่อยู่รอบตัวของตนเชลียร์ว่า ไม่อยากเลือกตั้ง ก็บอกว่า คน 70 ล้านคน ไม่อยากเลือกตั้ง โดยไม่มองข้อเท็จจริงว่า คนไทยมีจำนวนแค่ 66 ล้านคน และมีอีกสิบกว่าล้านคนที่ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

การนำเสนอข้อมูลของเผด็จการ จึงไร้ความน่าเชื่อถือ เพราะเน้นที่ความต้องการของตน มากกว่าความถูกต้องของข้อมูล/ ข้อเท็จจริง”

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/decharut.sukkumnoed/posts/1710460382379239″ bottom=”30″]