ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวีระพงศ์ มาลัย (กลาง) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช (ขวา) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและประธานคณะกรรมการกรุงเทพ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Upskill SMEs Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SMEs ไทยสู่การส่งออก” ภายใต้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่การส่งออก (Upskill SMEs Exporters) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดย EXIM BANK พร้อมร่วมพัฒนาองค์ความรู้ แพ็กเกจทางการเงินทั้งสินเชื่อและประกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล พัฒนา ปรับธุรกิจ SMEs ไทยให้พร้อมรุกตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

ทั้งนี้ กิจกรรม “Upskill SMEs Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SMEs ไทยสู่การส่งออก” มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ใน 4 ภาค ในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์และออฟไลน์ (Hybrid Seminars)