เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยได้นำสาระจากการประชุมสภากลาโหม เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 ซึ่งนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เหล่าทัพน้อมนำ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ที่ให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี อดทนเข้าใจปัญหา คำนึงถึงความเจริญของบ้านเมือง เพื่อจะผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไปได้ด้วยดี มอบให้ทุกหน่วยทหารน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทุกภาระหน้าที่ รวมทั้งให้เหล่าทัพเตรียมความพร้อมสนับสนุนรับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ปัจจุบันกองทัพบกได้ใช้หน่วยทหารในการจัดตั้งโรงพยาสนาม สนับสนุนสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 12 แห่ง รองรับผู้ติดเชื้อได้ 2,703 เตียง รวมทั้งได้จัดเตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ อาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน สามารถเข้าปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ พร้อมปรับการสร้างการรับรู้ให้กำลังพล ครอบครัว “กองทัพบกรวมใจ ต้านภัยโอมิครอน” ด้วยมาตราการป้องกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น มีอาการตรวจทันที รีบแยก รีบรักษา ดูแลป้องกันมิให้เกิดการระบาดในชุมชนทหาร เป็นต้น นอกจากนี้ได้เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน อาทิ บุคลากรสายแพทย์ กองกำลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจคัดกรอง ชุดเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยขณะนี้กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ยังคงสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองอย่างเต็มกำลัง สามารถสกัดจับผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ทุกวัน ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความห่วงใยกำชับให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สำหรับในห้วงนี้ จะมีกิจกรรมส่วนรวมหลากหลาย ขอให้หน่วยทหารช่วยกันดูแลประชาชน ดูแลความเรียบร้อย การป้องกันอุบัติภัย โดยในเทศกาลตรุษจีน ต้องระวังเรื่องอัคคีภัยจากความประมาท ประกอบกับปัจจุบันสภาพอากาศแล้ง หน่วยทหารได้เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว รวมทั้งการสานต่อเจตนารมณ์การทำความดีเพื่อสังคม การดูแลน้องๆนักเรียนด้วยการบริจาคอุปกรณ์การศึกษา การซ่อมและมอบจักรยานใน “โครงการ จักรยานสานฝันปันสุข” และ “โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ที่กองทัพบกกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ มีกำลังพล ครอบครัวและผู้ร่วมบริจาคต่อเนื่อง แสดงถึงความมีน้ำใจมีความรักความสามัคคี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรต่อกัน และในโอกาส 3 กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก” ผู้บัญชาการทหารบกให้ทุกหน่วยทหารให้ความสำคัญกับการเผยแพร่วีรกรรมของทหารผ่านศึกจากปฏิบัติการทางทหารในสมรภูมิต่างๆ เพื่อชาติบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน พร้อมกับการจัดกิจกรรมเชิดชูเหล่าทหารผ่านศึก เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละ และระลึกถึงทุกเหตุการณ์ที่ได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติให้คนรุ่นหลังได้อยู่อย่างสงบสุข

ส่วนการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ในพื้นที่ กทม.ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทางของกองทัพบกในการสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ ด้วยการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนกำลังพลไปใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ