ที่อาคารอเนกคุณากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยยืนยันว่า วันนี้ไม่ได้มาเพื่อการเมือง แต่รัฐบาลนี้พยายามเดินหน้าการพัฒนาประเทศในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ซึ่งวันนี้ก็จะมารับข้อเสนอต่างๆ จากข้างล่างสู่ส่วนกลางเพื่อนำไปพิจารณา เพราะรัฐบาลคงไม่สามารถดำเนินการตามในสิ่งที่ทุกคนขอได้หมด เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด ซึ่งบางโครงการที่ขอมาก็มีบรรจุอยู่ในแผนระยะยาวอยู่แล้ว หรือบางโครงการอาจต้องจัดเพิ่มเติมลงไปตามความต้องการเร่งด่วน

พล.อ.ประยุทธ์ เน้นย้ำว่า การดำเนินการโครงการต่างๆ ต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้สามารถปรับให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ตลอด 4 ปี ของรัฐบาลชุดนี้ ได้พยายามสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งภาคการเกษตร การอำนวยความสะดวกในภาครัฐ เป็นต้น