ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ที่ประชุม กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ กกต.เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

โดยในเวลา 11.00 น.ของวันนี้ นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ กกต.จะแถลงข่าวผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.คนต่อไป