วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองสาน ตรวจกำกับการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2022: Win the World for Thailand เอกลักษณ์ไทย ชนะใจคนทั่วโลก” ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 01.00 น. ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนในช่วงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 จึงกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้อ 2 กำหนดให้สถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน โดยได้มอบหมายให้นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมและการจัดสถานที่ตามมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2022: Win the World for Thailand เอกลักษณ์ไทย ชนะใจคนทั่วโลก”ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน และเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรม บริเวณ River Park ชั้น G (500 คน) ชั้น 2 (500 คน) ชั้น 7 (100 คน) และ ชั้น 8 (100 คน) ซึ่งจากการตรวจฯในวันนี้พบว่าการจัดงานได้จัดสถานที่และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) อย่างเข้มงวด ได้แก่ กระบวนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจ ATK 100% สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ระบบจัดคิวและจำกัดจำนวนคนโดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตร.ม. การจัดเตรียมสถานที่สำหรับรอเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรบริเวณทางเข้ากิจกรรม การจัดจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน การกำกับติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละโซนโดยจำแนกตามสีของสายรัดข้อมือ(Wristband) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม