เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2564 ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

โดยมีวาระที่น่าสนใจ เพื่อพิจารณาดังนี้ (เรื่องที่ 1.)การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.64 ) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6 (เรื่องที่ 2)การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 20 ราย (เรื่องที่ 3)การพิจารณาเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เทียบเท่าอธิบดี (เรื่องที่ 4) พล.ต.ท.ศรายุทธ พูลธัญญะ ร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เรื่องที่ 5)การแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.ตร. (เรื่องที่ 6)แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)