ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจอีสานโพลเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส1/2561 ที่ได้มีการลงพื้นที่สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,208 ราย ในพื้นที่20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าด้านเศรษฐกิจและการค้าจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องทางการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคครัวเรือน โดยได้ทำการประมวลผลในดัชนีต่างๆ ซึ่งถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลงหรือลดลง เท่ากับ 100 คือทรงตัวหรือเท่าเดิม และมากกว่า 100 คือดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นของคนอีสาน พบว่า ในเรื่องของดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของภาคอีสาน ที่ได้มีการสำรวจต่อเนื่องแบบเปรียบเทียบตั้งแต่ไทรมาส 4/2559 จนถึง ไตรมาส 1/2561 รวม 6 ไตรมาส พบว่า ไตรมาส 1/2561 นั้นมีคะแนนอยู่ที่ 88.7 ในขณะที่ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 79.1 เท่านั้น ซึ่งไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 73.7 ซึ่งยังคงถือว่าในประเด็นดังกล่าวนี้สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง ด้านดัชนีรายได้ครัวเรือน มีเพียงไตรมาสที่ 2/2560 เท่านั้นที่คะแนนอยู่ที่ 104.3 ในขณะที่ไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 74.7,ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 82.5 และ ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 82.7

“ด้านดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือน ไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 71.0 ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 81.7 และ ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 76.9 ด้านดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคครัวเรือน นั้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559-2/2560 นั้นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น แต่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3/2560 นั้นตกลงมาที่ 90.3 ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 98.2 และ ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 90.1 และสุดท้ายคือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะเชื่อมโยงกับแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาพรวมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนอีสาน ซึ่งจากการสำรวจก็พบว่า ไตรมาสนที่ 3/2560 นั้นคะแนนอยู่ที่ 77.4 ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 85.4 และ ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 84.6 ซึ่งถือว่า ตั้งแต่ไตรมาส 3/2560 – ไตรมาส 1/2561 นั้น คะแนนนั้นต่ำกว่า 100 ทั้งหมด ซึ่งแสดงถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจของภาคอีสานนั้นทรุดต่อเนื่องมากถึง 3 ไตรมาสติดต่อกัน”

ผศ.ดร.สุทิน กล่าวต่ออีกว่า ส่วนผลงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับพอใช้ ด้วยคะแนน 45.4 มีเพียงร้อยละ 0.7 ที่ระบุว่าผลงานของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจนั้นดีมาก และให้คะแนนในระดับดีที่ร้อยละ 13.4 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีนั้น คนอีสานลงคะแนนให้รัฐบาลมีผลงานพอใช้ในทุกด้าน ด้วยคะแนน 44.8 โดยมองว่าล้มเหลวเพียงร้อยละ 10.5 ระดับดีอยู่ที่ร้อยละ 12.4 และในระดับแย่ร้อยละ 31.1