เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่อาคาร อิตัลไทยหาวเวร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสื่อแถลงการณ์ มีใจความว่า : กรณีศาลฎีกาได้พิพากษาคดีประธานบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดของกระบวนการยุติธรรมแล้วนั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าคำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการคำเนินงาน และการบริหารธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 16 คน เพื่อดำเนินงานและบริหารงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลา 9 ปี และบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายธรณิศ กรรณสูต เป็น รักษาการประธานบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ 1/12/2564 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจ (Cluster) มีการแบ่งสายงานในแต่ละกลุ่มงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวน 8 กลุ่มธุรกิจ รวม 23 กลุ่มงานก่อสร้าง และกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานและบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ฝ่ายบริการองค์กร #หนังสือ แถลงณ์ดังกล่าวระบุ#