วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เวลา 10.00 น. นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมนายกันตูลกา ชาดราบัล ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ได้แสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครที่สามารถให้บริการวัคซีนกับประชาชนได้มากกว่าร้อยละ 80 แล้ว สำหรับกรุงอูลานบาตอร์มีความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆกว่า 12 เมือง โดยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเดียวในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นจึงอยากสร้างความร่วมมือของทั้งสองเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งการรื้อฟื้นจัดกิจกรรมกรุงเทพเดย์ ณ กรุงอูลานบาตอร์ และกิจกรรมอูลานบาตอร์เดย์ ณ กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รู้จักกันในเรื่องราวของปัจจุบันไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะประวัติศาสตร์เท่านั้น รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อให้ทราบว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่เมืองแห่งการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพด้านอื่นมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตอบรับตามคำแนะนำของเอกอัครราชทูต โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการโครงการเพื่อสานความร่วมมือทั้งสองเมืองภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นทันที

จากนั้น เวลา 11.00 น. นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรฝรั่งเศสประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกล่าวว่า ฝรั่งเศสกับประเทศไทยถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีชาวฝรั่งเศสหลายพันคนอาศัยอยู่ในประเทศไทย และถือว่าเป็นชุมชนชาวยุโรปขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ นอกจากนี้มีบริษัทภาคบริการและอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีชาวฝรั่งเศสกว่า 8 แสนคน เดินทางมาในกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอบคุณประเทศฝรั่งเศสที่มอบวัคซีนโควิด-19ให้กับประเทศไทย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอาจจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครได้

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองกรุงเทพมหานคร และหนังสือซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี (Arches Honoring the Royal House of Chakri) ที่ระลึกให้แก่เอกอัครราชทูตทั้งสองประเทศ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน