เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการ “ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดเทพศิรินทราวาส” ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค. 2564 โดยมีข้าราชตำรวจจากทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการ ฯ จำนวน 96 นาย

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ธ.ค.2564 ระหว่างเวลา 16.30 ถึง 17.30 น. จะมีการประกอบพิธีถวายราชสักการะและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาคพิธีมอบบาตรและผ้าไตร ที่ มณฑลพิธีลานพระศรีมหาโพธิ์ และพิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ภายหลังการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วจะศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม ที่ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ฯ ในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุ่งหวังเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมถึงเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้บำเพ็ญคุณงามความดี ถือเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจ อันจะก่อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

นอกจากนี้ การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ฯ ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับวัดเทพศิรินทราวาส ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 16โครงการ มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอุปสมบท รวมทั้งสิ้น 1,691 นาย