เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พันตรีหญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านตามฤดูกาล ปัจจุบันหน่วยทหารของกองทัพบกยังคงเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่มีอยู่ และในขณะนี้อากาศเริ่มหนาวขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอาจได้รับผลกระทบ และต้องทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกเข้าสำรวจ และให้ความช่วยเหลือด้วยการประสานกับส่วนราชการ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลยากต่อการเข้าถึง เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยมีเครือข่ายภาคเอกชนสนับสนุนการแจกจ่ายผ้าห่ม เสื้อกันหนาว โดยปัจจุบันมีการแบ่งมอบเครื่องกันหนาวให้กับกองทัพภาคต่างๆเพื่อการแจกจ่าย ผ้าห่มกันหนาว 10,000 ผืน และเสื้อกันหนาวอีกจำหนวนหนึ่ง อาทิ จ.เชียงราย, จ.ตาก, จ.พิจิตร, จ. เลย, จ.หนองคาย, จ.บึงกาฬ, จ.นครพนม, จ.มุกดาหาร และ จ.สกลนคร เป็นต้น

ควบคู่ไปกับการนำทีมแพทย์ทหารเดินเท้าเข้าตรวจรักษา เข้ามอบยาเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนและดูแลตนเอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐกำหนด พร้อมกันนี้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพบกและส่วนราชการในท้องถิ่น จะร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ