ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.)เดินทางมายื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผ่านนายวิทยา นีติธรรม เลขานุการกรม สำนักงาน ปปง. เพื่อให้มีการตรวจสอบธุรกรรม ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณีทุจริตปล่อยสินเชื่อของผู้บริหารธนาคารกรุงไทยให้แก่บริษัทในเครือกฤษดามหานคร

นายวีระ ระบุว่า ตนมายื่นหนังสือตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนไปยื่นหนังสือต่อ DSI ให้เร่งรัดการดำเนินคดี แต่ DSI แจ้งว่าต้องมายื่นที่ ปปง. เพื่อให้ ปปง. ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ

ตนเองต้องการให้รีบเร่งดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคล และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคดีจะหมดอายุความในปลายปี 2561 นี้ ขณะเดียวกันบุคคลที่ได้รับโทษอยู่ในขณะนี้ มีเพียงเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย และเจ้าของกฤษฎามหานคร เพียงไม่กี่รายที่ติดคุก แต่ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องลอยนวลอีกกว่า 150 ราย หนึ่งในนั้นรวมไปถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือกฤษฎามหานคร ระหว่างปี 2546-2555 ซึ่งอยู่ในช่วงที่คดีความเกิดขึ้น ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายมีชัย จะไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมไปถึงธนาคารกรุงเทพ ที่ยังลอยนวลอยู่

ด้านเลขานุการกรม ปปง. ระบุว่า ในส่วนของ ปปง. จะต้องตรวจสอบข้อมูลที่นายวีระมายื่น ว่าทาง DSI และปปง. มีข้อมูลส่วนนี้แล้วหรือยัง ถึงจะสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้หรือไม่ คาดว่าจะทราบผลในระยะเวลาไม่นานนี้