วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ร้านปันรักษ์” ณ ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตร. และ พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ อุปนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(สป.), คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย(ทท.), พล.ต.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านกองทัพบก(ทบ.), คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ(ทร.), คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ(ทอ.), คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(ทอศ.) และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมพิธีฯ

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวถึง ความเป็นมาในการเปิดร้านปันรักษ์ว่า ที่ผ่านมา กลุ่มแม่บ้านตำรวจในแต่ละพื้นที่ ข้าราชการตำรวจวัยเกษียณ รวมถึงครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง จัดจำหน่ายในพื้นที่กระจัดกระจายกันไป เช่นงานตลาดนัดเฉพาะกิจ หรือขายผ่านช่องทางออนไลน์ จนนำมาสู่ความตั้งใจแรกในการรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ผ่าน Facebook page ในชื่อ ‘Police Market Place’ และได้กลายมาเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและแสดงสินค้า ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี มีการระดมสินค้าจากทั่วทุกภูมิภาค จากฝีมือสมาชิกครอบครัวตำรวจทั่วประเทศที่หลากหลาย จนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดที่ว่า ถึงเวลาแล้วที่สมาคมแม่บ้านตำรวจจะต้องมีร้านค้าที่เป็นจุดศูนย์รวมให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาพบปะแลกเปลี่ยน ชมและจับต้องสินค้าผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจับจ่ายซื้ออาหารปรุงสำเร็จได้สะดวก ในทำเลที่เข้าถึงไม่ยาก ณ ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


นอกจากนี้ ‘ร้านปันรักษ์’ ที่มีความหมายตรงตัวว่าคือการปันความรักความห่วงใย จากสมาคมแม่บ้านตำรวจไปถึงสมาชิกในครอบครัวตำรวจไทยทุกคน และรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ยังเป็นเหมือน ‘โชว์รูม’ สินค้าที่ระลึกของสมาคมแม่บ้านตำรวจ อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อยืด แจ็กเก็ต แก้วน้ำ พวงกุญแจ ฯลฯ พร้อมการแสดงดนตรีจากบุตรข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนความสามารถพิเศษและการแสดงแบบเสื้อยืดที่ระลึก รวมทั้งแจ็คเก็ตของสมาคมฯ ที่ได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์แถวหน้าของประเทศไทย คุณพลอย-แสงแข เหมกมลเศรษฐ์ ซึ่งเข้ามาช่วยเติมสีสันให้กับงานเปิดร้านครั้งนี้อีกด้วย