วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมกาประชุมฯ

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและองค์กรผู้บริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของ ในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 7 ราย และหน่วยงาน,ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย และพิธีมอบเข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์ให้แก่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 นาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วยงานและองค์กรผู้บริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของ ในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 1. มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  ผู้รับโล่ : พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)
 2. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narotics and Law Enforcement Section- INL กรุงเทพฯผู้รับโล่ : คุณเกรกอร์ ชอว์ (Mr. Gregory Shaw) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (INL) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
 3. มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
  ผู้รับโล่ : คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ซี-เอ็ด ยูเคชั่น จำกัด มหาชน
 4. บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ผู้รับโล่ : คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารออมสิน
  ผู้รับโล่ : คุณเสกสรร ทวีกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานกิจการ สาขา 1
 6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ผู้รับโล่ : คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์
 7. มูลนิธิจำนง ภิรมย์ภักดี ผู้รับโล่ นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร
  หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 8. กองการต่างประเทศ
  ผู้รับโล่ : พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ 2, พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม ผู้บังคับการกองวินัย
  ข้าราชการตำรวจที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืกิตติมศักดิ์) 1.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, 2. พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ