วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ตำรวจ จิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช” โดยมี พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.,พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร., รศ.แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, น.ส.ทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดฯและนางนิภาพรรณ สุขวิมล กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

โดยในพิธีประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ร่วมพิธีร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง พร้อมทั้งร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นกำลังพลจิตอาสาและเหล่าประชาชนจิตอาสาทยอยกันเข้าร่วมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องในเดือนตุลาคมมีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี พระองค์ได้มีพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรชาวไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยความร่วมมือจากสภากาชาด จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์

“กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ เป็นการทำความดีด้วยหัวใจแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทน การให้โลหิตของตนเป็นการเสียสละเพื่อชีวิตผู้อื่น การร่วมกันบริจาคเพื่อได้โลหิตในปริมาณมากจะนำสู่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปได้อีกนับพันนับหมื่นชีวิต อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกข้าราชการตำรวจในทุกสังกัดให้มุ่งช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอขอบคุณทุกท่านจากทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินการมาได้อย่างเรียบร้อย” ผบ.ตร.กล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 หน่วยตำรวจต่าง ๆ ทั่วประเทศจะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนี้อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่หน่วยตำรวจในพื้นที่ของท่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 1599