เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผู้อำนวยการ ศพดส.ตร. ) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้อำนวยการ ศพดส.ตร.) ได้สั่งการให้ และให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดี จากกรณีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง สังกัด ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นคนไทยจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจารุบุตร ประดิษฐดร อายุ 57 ปี และ น.ส.มธุรส ไชยนิคม อายุ 60 ปี โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ ให้คนต่างด้าวฯหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดนผิดกฎหมาย” และยังได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวอีกจำนวน 4 คน โดยกล่าวหาว่า “หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย” นำส่ง พงส.สภ.หัวหิน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ได้มีการสืบสวนขยายผล รวมทั้งได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.) จนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายดังกล่าว มีการกระทำผิดในลักษณะเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติ

โดยตนได้สั่งการให้ พ.ต.อ. เขมรินทร์ พิศมัย หัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวน พร้อมพวก ทำการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในกรณีดังกล่าว จนสามารถออกหมายจับเครือข่ายผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วยผู้ต้องหาต่างชาติ จำนวน 2 ราย และผู้ต้องหาชาวไทยจำนวน 2 ราย

ต่อมาวันนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2564)ชุดปฏิบัติการสืบสวน ศพดส.ตร. ร่วมกับ ศรภ. ได้ทำการจับกุม ผู้ต้องหาที่ได้ถูกออกหมายจับจากกรณีดังกล่าวได้จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.) นางโม ซาจัน หรือ อะโม อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหัวหินที่ 113/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค.64 ทำหน้าที่ ดูแลแรงงานชาวโรฮีนจาในระหว่างพักอยู่ในที่พักในเขตบางบัวทอง, 2.) นายทุนไหน่ (Mr.Tun Naing) อายุ 35 ปี สัญชาติเมียนมา (สามีของนางโม ซาจัน)ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหัวหินที่ 114/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค.64 ทำหน้าที่ ดูแลแรงงานชาวโรฮีนจาในระหว่างพักอยู่ในที่พักในเขตบางบัวทอง, 3.) นายชัยนิวัฒน์ มาลาวิภูษิต อายุ 63 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหัวหินที่ 116/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค.64 ทำหน้าที่ สั่งการและว่าจ้างให้มีการจัดส่งแรงงานชาวโรฮีนจาไปส่งยังที่หมาย, 4.) นายทองมนต์ เพียรจำ อายุ 47 ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหัวหินที่ 115/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค.6 ทำหน้าที่ นำพาแรงงานชาวโรฮีนจาจากชายแดนพม่า มายังที่พักในเขตบางบัวทอง


ในฐานความผิด “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป, เป็นธุระจัดหา พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ หลอกลวง ใช้อำนาจ โดยมิชอบ ใช้อำนาจครอบงำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะ อ่อนด้อย ทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นโดยมิชอบ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อบุคคลใด และเด็ก อันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ด้วยการอื่นใดที่คล้ายคลึงอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, ร่วมกันพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร และรู้ว่าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้น หรือ ช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้พ้นการจับกุม”


โดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาลำดับที่ 1), 2) และ 3) ได้ในพื้นที่ สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี และจับกุมตัวผู้ต้องหาลำดับที่ 4) ได้ในพื้นที่ อ.วังน้อย จว.อยุธยา จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง พงส.สภ.หัวหิน    เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป