วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสุนทรจริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดจำปา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ (แห่ดาวดึงส์) และพิธีห่มผ้าพระพุทธมหาโชคดี เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดจำปา เขตตลิ่งชัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนั้นเป็นประเพณีที่สำคัญ ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงเรียกกันว่าตักบาตรดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชนจะมาคอยทำบุญใส่บาตรพระพุทธเจ้า โดยอาหารที่ใส่บาตรจะเป็นข้าวต้ม ลูกโยน เพราะประชาชนมากันเป็นจำนวนมาก ใส่บาตรไม่ถึง จึงได้ทำลูกโยนเพื่อโยนใส่บาตรพระพุทธเจ้า และได้กระทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้วัดจำปาและชาวชุมชนในเขตตลิ่งชันร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป