แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กกรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ตื่นตัวเลือกตั้ง กรมการปกครองเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์และอาทิตย์

16-17 มีนาคม 2562 และในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16-30 น. ทุกจังหัด

มหาดไทย ร่อน หนังสือแจ้ง ชะลอดำเนินงานตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ

จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ชะลอการปฏิบัติตามแผนงานเ
20,831แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics