เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่ชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงการบรรเทาทุกข์สุขของประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่มีอุทกภัย ว่า จากการประชุมออนไลน์ ได้ตรวจสอบพบว่าทางพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ จ.เพชรบูรณ์ น้ำลดแล้ว ส่วนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ที่โคราช และ จ.ชัยภูมิ ตอนนี้หนักสุด ส่วนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 จ.ลพบุรี สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว

ด้านการช่วยเหลือทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดเรือตำรวจน้ำเข้าพื้นที่ ซึ่งบางส่วนได้ไปถึงแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และมีเรื่องของการช่วยเหลือตำรวจด้วยกันเอง ซึ่งพยายามทำให้ฟังก์ชันการทำงานของตำรวจยังทำงานได้อยู่ตลอด ทั้งการรับแจ้งความ หรือการไปถึงที่เกิดเหตุ โดยมีการช่วยเหลือเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ตามที่ร้องขอมา ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์กรณีที่มีความช่วยเหลือ หรือต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการรวมศูนย์และบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสบียงอาหารต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่ประสบภัย ขณะนี้ ยังไม่มีข้อปัญหาขัดข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้จะมีการติดตามประชุมการทำงานกันทุกวัน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ตำรวจจะต้องทำงานเรื่องของการไปถึงที่เกิดเหตุ รวมถึงการเข้าให้การช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ ซึ่งในที่ประชุมตนได้สอบถามเรื่องของจุดบริการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น วันก่อนโรงพักลำสนธิ จ.ลพบุรี เข้าไม่ได้ หากมีประชาชนจะเข้ามาแจ้งความจะทำอย่างไร ซึ่งขณะนี้ก็เข้าได้แล้ว จึงได้สั่งให้พิจารณาหาพื้นที่ปฏิบัติการแล้ว ส่วนโรงพักชัยภูมิ จะตั้งศูนย์รับบริการนอกสถานีตำรวจ เนื่องจากตัวสถานีตำรวจเข้าไม่ได้

เรื่องของการระงับเหตุ นอกจากจะจัดสายตรวจดูแลแล้ว ก็ต้องพิจารณาเรื่องของการใช้ยานพาหนะด้วยว่า มียานพาหนะใดที่ขาดแคลน เรือยังต้องใช้หรือไม่ ซึ่งในพื้นที่ชัยภูมิยังจำเป็นต้องใช้อยู่ ส่วนจังหวัดอื่นยังสามารถใช้รถได้ กรณีที่มีการอพยพประชาชนมาอยู่ที่สูงต่าง ๆ จะต้องจัดกำลังดูแลเรื่องความปลอดภัย นอกจากดูแลที่ศูนย์รวมที่มีการนำทรัพย์สินมาไว้ ก็จะต้องดูแลบ้านที่มีการปล่อยทิ้งด้วย อย่าให้ใครซ้ำเติมปัญหา

ส่วนเรื่องความเสียหายบ้านพักตำรวจ หรือสถานีตำรวจ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ได้รับรายงานส่วนใหญ่เสียหายจากน้ำท่วม เช่น ปีที่ผ่านมาก็พึ่งให้งบประมาณในการซ่อมไป ปีนี้ก็โดนอีก ทั้งนี้หลังน้ำลดก็จะสำรวจอีกครั้ง ในพื้นที่ประสบภัยทั้ง จ.ชัยภูมิ จ.ลพบุรี และโคราช