วันที่ 23 กันยายน 2564 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ คุณเจเจ(พนิดา แซ่จิว) ประธานบริษัท มะหาคัท ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมโครงการ Social Care by พม.อาสา ณ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ บริษัท มะหาคัท จำกัด ทีมช่างช่วยช่างช่างช่วยชาติ และอาจารย์ช่างผม บริการตัดผมฟรี สโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา สโมสรไลออนส์กรุงเทพอุดมสุข 2018 สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 100 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาสาธิตการทำอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอีกด้วย