วันที่ 23 กันยายน 2564 พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แถลงยืนยันความพร้อมดีเดย์ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มเมื่อเดือน มี.ค.-พ.ค.64 ที่มีจำนวนทั้งหมด1.5แสนคน โดยพรุ่งนี้ได้แจ้งนัดหมายให้มารับเข็ม3จำนวน จำนวน 1.5 หมื่นคน จากนั้นจะมีการทยอยฉีดเรื่อย ๆ จนครบ 1.5 แสนคน คาดว่าในวันที่ 13 ตุลาคม จะแล้วเสร็จ จากนั้นจะเปิดให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2เข็มจากที่อื่น เข้ารับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพื่อกระจายมาฉีดที่ศูนย์ฯแห่งนี้ได้1,000-2,000 คนต่อวัน

สำหรับประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวันพรุ่งนี้ ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้แจ้งทาง SMS ให้ทราบแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว สามารถเข้ามารับบริการโดยนำหลักฐานเป็น SMS หรือข้อมูลการฉีดในแอพลิเคชั่นวัคซีนบางซื่อมายื่นก็พอ โดยจะไม่อนุญาตให้มีการ Walk In เข้ามาเพื่อลดความแออัด ส่วนคนที่ไม่สามารถมาตรงตามวันนัดได้นั้น สามารถมาได้หลังจากวันนัด 7 วัน

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า คนที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อจากทั้งหมด 1.5 แสนคน จะเข้ารับการฉีดบูสเข็ม 3 เกือบทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มี 1,400คนที่ข้อมูลลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแจ้ง SMS นัดหมายได้ แต่ทางศูนย์ฯมีข้อมูลและจะมีการติดตามให้มารับการฉีดผ่านขั้นตอนอื่นต่อไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 นั้น ผู้เข้ารับการบริการจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่นน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน สวมใส่เสื้อผ้าสะดวกต่อการฉีด และหากเป็นไปได้ให้เดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อความสะดวก เนื่องในวันพรุ่งนี้ นอกจากคนที่มาฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 1.5 หมื่นคนแล้ว ยังมีคนที่มาฉีดเข็มที่ 2 อีกจำนวน 1.5 หมื่นคนด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความแออัดได้