ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเสนอชื่อโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า วันนี้มีการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งทาง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ปรับย้ายเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมีจำนวนไม่มาก แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่ามีใครบ้าง ขอให้รอผ่านมติคณะรัฐมนตรีก่อน ทั้งนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาเพื่อดำเนินการโยกย้ายเพื่อความเหมาะสมของการทำงาน โดยที่ไม่ได้ระบุว่าเนื่องจากสาเหตุใด

เมื่อถามถึงที่กระทรวงมหาดไทยเสนอคุณสมบัติการสมัครผู้บริหารท้องถิ่น ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็อยู่ในการพิจารณาตามที่เสนอมา ขอให้รอผลการพิจารณาก็แล้วกัน

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ได้ระบุว่าการโยกย้ายผู้ว่าฯ ครั้งนี้ เชื่อมโยงกับกรณีการโยกย้ายผู้บังคับการจังหวัด 4 จังหวัด ในกรณีที่ไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา