เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล จากทำเนียบรัฐบาล มายังห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ(ตร.) โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.(ตำแหน่งเฉพาะตัว) ให้กับ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เพื่อรองรับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา กลับเข้ามานั่ง รอง ผบ.ตร. ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง ,กำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(สบ8) เทียบเท่า ผบช. 1 ตำแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญ (สบ7) เทียบเท่ารอง ผบช. 1 ตำแหน่ง ให้กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ,กำหนดตำแหน่ง นายแพทย์ (สบ7) 5 ตำแหน่ง ให้กับหน่วยงาน รพ.ตร.

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ครั้งที่ 5/2564 พิจารณาอนุมัติจำนวนตำแหน่งตามที่ ก.ตร. เสนอ เพื่อใช้การประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบ.ตร. – ผบก. วาระประจำปี 2564 ต่อไป

ทั้งนี้มีรายงานว่าในการประชุม ก.ตร. ในครั้งนี้ ได้เกิดเสียเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก บรรดาข้าราชการตำรวจ ระดับนายพล ของ ตร.ต่างจับตาดูว่า พล.ต.อ.วิระชัย จะเข้าร่วมประชุม ก.ตร.ในฐานะ รอง ผบ.ตร. ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรือไม่ ซึ่งอาจใช้สิทธิ์ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวศาลปกครองกลาง แต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ได้เคยมีคำสั่งโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ไปแล้ว และในวาระประชุม ก.ตร.ในครั้งนี้ ไม่มีวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพล วาระประจำปี 2564