เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี จตช., รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ ร่วมประชุมฯ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้กำชับผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมฝากไปถึงกำลังพลของ ตร. ว่า สถานการณ์ของประเทศกำลังเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ตำรวจต้องทำหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ให้ได้อย่างดีที่สุด นอกจากนั้นการทำหน้าที่ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ แม้ว่า หน้าที่บางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรง แต่อะไรก็ตามที่เราพอจะใช้ทรัพยากรและกำลังพลที่เรามีอยู่ ในการแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เราก็ต้องทำ และต้องทำอย่างดีที่สุดให้ประชาชนรู้สึกว่าตำรวจเป็นที่พึ่งได้

สำหรับผู้ที่ทำงานสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสืบสวน ฝ่ายป้องกันและปราบปราม และฝ่ายสอบสวน ต้องทำงานอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยควบคู่กันไป และจะต้องมีเครื่องป้องกันตัว รักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กรณีกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ให้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งกำลังบำรุงได้ทันที โดยยืนยันว่าทางหน่วยมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องป้องกันเชื้อโรคให้กับผู้ปฏิบัติทุกนาย ส่วนฝ่ายอำนวยการ หากทำงานจากที่บ้านได้(WFH) ขอให้ยึดประกาศคำสั่งจากทางราชการอย่างเคร่งครัด

ผบ.ตร. กำชับอีกว่า หากผู้ใต้บังคับบัญชาติดเชื้อโควิด ผู้บังคับบัญชาต้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือตามสมควร จะปล่อยให้ลูกน้องถูกทอดทิ้งไม่ได้ พร้อมสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาลงไปสำรวจพื้นที่แยกกักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อรองรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอาการป่วยเป็นสีเขียว และขอรับการสนับสนุนวัสดุ เวชภัณฑ์ จากโรงพยาบาลตำรวจได้ โดยทางโรงพยาบาลมีเวชภัณฑ์เพียงพอที่จะดูแลกำลังพลที่อาจไปรับเชื้อโรคมาขณะออกไปปฏิบัติหน้าที่

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดย ผบ.ตร. กำชับขอให้ไปทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่า หากใช้แล้วเกิดผลเสียกับทางราชการ ก็ต้องพิจารณาดูให้ดี เพราะ ตร. มีข้อกำหนดการใช้สื่อโซเชียลมีเดียไว้อยู่แล้ว ขอให้ทำในเรื่องที่สร้างสรรค์ และให้ผู้บังคับบัญชาไปสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าให้เข้าไปมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนัน อบายมุข หรือมีความประพฤติที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสีย