เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8), พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8), พล.ต.ต.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบก.อก.ภ.8), พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา (ผบก.ภ.จว.พังงา) และคุณพรรณราพร  แก้วพรหม ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  พร้อมผู้บังคับบัญชาและคณะแม่บ้าน ภ.จว.ภูเก็ตและ ภ.จว.พังงา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำรวจภูธรภาค 8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี คุณวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยผู้ร่วมบริจาคครั้งนี้ 98 คน ผ่าน 84 คน คิดเป็น 84 ยูนิต หรือ 36,450 ซีซี