เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 500 ท่อ รวมทั้งสิ้น 1,500 ต้น โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มรักษ์กรุงเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตสาทร เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 500 ท่อ รวมทั้งสิ้น 1,500 ต้น โดยใช้วิธีการปักท่อซีเมนต์ลงไปในแปลงปลูกที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นนำดินโคลนใส่ลงไปในท่อซีเมนต์ แล้วนำต้นกล้าโกงกางปลูกลงไปในท่อซีเมนต์ เพื่อเป็นการเลี้ยงต้นกล้าโกงกางให้เจริญเติบโตแข็งแรง และปลอดภัยจากคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามา รวมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนต้นโกงกาง เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปัองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพสามมิติจุดชมวิวชายทะเล

นอกจากนี้ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการปรับปรุงทาสีตกแต่งสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (คู่ขนาน) ตั้งแต่บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน (อาคารเรือนเขียว) ไปจนถึงบริเวณจุดชมวิวหน้าทะเล ความกว้าง 2.55 ม. ความยาวทั้งสิ้น 2,820 ม. แล้วเสร็จเรียบร้อย รวมถึงการเพ้นท์ภาพสามมิติบนพื้น บริเวณจุดชมวิวหน้าทะเลบางขุนเทียน เพื่อเพิ่มความสวยงาม เป็นจุดถ่ายภาพ และเป็นจุด Check in แห่งใหม่ รวมถึงเป็นการดึงดูดประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว นักปั่นจักรยาน หรือผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเซิร์ฟสเก็ตให้เข้ามาใช้เส้นทางดังกล่าว เดินชมธรรมชาติ วิ่ง ปั่นจักรยานออกกำลังกาย หรือเล่นเซิร์ฟสเก็ต ท่ามกลางป่าโกงกาง บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชายทะเลบางขุนเทียน ระยะทางไปกลับ 8 กม.