เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลอาญารัชดา ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงายว่า กรณีที่ นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง หรือไบร์ท ผู้ต้องหา ที่ถูกกล่าวหาร่วมกันพยายามข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่, ร่วมกันดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณา, ร่วมมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและเมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกไป แต่ผู้กระทำไม่เลิกมั่วสุม, ร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่อัดเกินกว่า 20 คนโดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ, ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยวันนี้ (11 พ.ค.) พนักงานสอบสวน สน. พหลโยธินได้ยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ผ่านระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยขอฝากขังเป็นเวลา 12 วันตั้งแต่วันที่ 11-22 พฤษภาคมนี้

ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตฝากขังตามคำร้อง

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ด้วย ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิเคราะห์แล้ว แม้พนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว แต่โทษที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาไม่สูงมากนัก ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจะไม่หลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวน ตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาท แต่เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาห้ามก่อความวุ่นวายหรือกระทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาล มิฉะนั้นจะเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากมีพฤติการณ์พิเศษในคดีและป้องกันไม่ให้หลบหนีให้เสนอหลักประกันเข้ามาเพื่อพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่เสนอคำร้องมิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจขอปล่อยชั่วคราว

โดยวันนี้ผู้ต้องหาได้ยื่นหลักทรัพย์ เสนอศาลพิจารณาตามคำสั่งปล่อยชั่วคราวแล้ว