“ศาลอาญา” สั่งปล่อยตัวชั่วคราว  ‘รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล’ วงเงินประกัน 2 แสน สั่งห้าม! ละเมิดสถาบันฯ

นางสาวปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลอาญาไต่สวน คำร้องขอปล่อยชั่วคราวนางสาวปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล จำเลยที่ 5 ในคดีหมายเลขดำที่ อ 278/2564  นางสาวปนัสยา หรือ รุ้ง จำเลยที่ 5 แถลงต่อศาลด้วยความสมัครใจว่า หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะไม่ไปกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มาศาลตามกำหนดนัด และเข้าร่วมกระบวนพิจารณาคดีของศาล

โดยในวันนี้ ได้แต่งตั้งทนายความเข้ามาร่วมกระบวนพิจารณาคดีของศาลแล้ว และจะไม่หลบหนีหากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ โดยมีบิดาและมารดาของจำเลยที่ 5 รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงยืนยันว่า จำเลยที่ 5 สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำเลยที่ 5 ให้ไว้ต่อศาลได้ และจะร่วมกันกำชับดูแลให้จำเลยที่ 5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลอย่างเคร่งครัด

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้ว เห็นว่า กรณีถือได้ว่าพฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไป จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยที่ 5 กระทำการใดในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามจำเลยที่ 5 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลและให้จำเลยที่ 5 มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด ก่อนปล่อยตัวจำเลยที่ 5 แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ