นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน(คปต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘วีระ สมความคิด‘ กล่าวถึงประเด็นระบบการบังคับเกณฑ์ทหารในประเทศไทย ว่า เปลี่ยนจากการใช้กฎหมายบังคับเป็นการสมัครใจ การรับใช้ชาติมีได้หลายวิธีการช่วยปกป้องรักษา ผลประโยชน์ของชาติด้วยการช่วยกันจับคนโกง
ก็เป็นการรับใช้ชาติได้ดีไม่น้อยกว่าการเป็นทหาร ชายใดที่พร้อมจะรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร รัฐต้องจูงใจให้เขาสมัครเข้ามาด้วยความเต็มใจ ประเทศจะได้กำลังพลที่มีคุณภาพมากกว่าปัจจุบัน

“ไม่ได้ห้ามไม่ให้มีกำลังพลสำรองแต่ห้ามการทุจริต” นายวีระ กล่าว

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1744047312381659&id=100003292227570″ bottom=”30″]