ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19      และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบเงินสินไหมมรณกรรมตามโครงการไทยประกันชีวิตฮอตเคลม” จำนวน300,000 บาทให้แก่ครอบครัวนายแพทย์ปัญญาหาญพาณิชย์พันธุ์ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 จากนายสวัสดิ์นฤวรวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และChief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมารอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์