เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ ถึงความคืบหน้า ล่าสุดจากกรณี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.มีคำสั่งย้าย พล.ต.ท.วีระ  จิรวีระ ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.ปภัชเดช  เกตุพันธ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง , พล.ต.ต.ประการ  ประจง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี, พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และพล.ต.ต.เสถียร  บุญค้ำ ผบก.ภ.จว.ตราด ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.โดยไม่มีกำหนด รวมทั้งให้ ผบช.ภ.2 ออกคำสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.2 อีกจำนวนหนึ่ง  สาเหตุจากการที่ปรากฎว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากการเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนการพนัน ที่.อ.เมือง จว.ระยอง ,อ.บางละมุง จว.ชลบุรี,อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จว.จันทบุรี และ อ.เขาสมิง จว.ตราด เป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 รอบใหม่ ในครั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ซี่งบ่อนการพนันดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นของนายสมชาย จุติกิต์เดชา หรือหลงจู๊ชาย ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและอยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดี
           
โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯได้ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดยคำสั่งแรก เป็นในส่วนของพล.ต.ต.ปภัชเดชฯ ผบก.ภ.จว.ระยอง , พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี , พ.ต.ท.เกียรติพงศ์  กมขุนทด รอง ผกก.ป.สภ.เมืองระยอง , พ.ต.ท.โกศล เกิดมณี รอง ผกก.สส.สภ.เมือง.ระยอง ,พ.ต.ท.ณัฐกร  มงคลมหา รอง ผกก.ป.สภ.บางละมุง, พ.ต.ต.ธนา วิเศษชัย สวป.สภ.เมืองระยอง และ พ.ต.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สภ.อ.เมืองระยอง และ สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี รวม 7 นาย ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 3/2564 ลงวันที่  6 ม.ค.2564 นั้น  
     
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ 22 ก.พ.2564 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งดังกล่าว ประกอบด้วย พล.ต.ท.มโนช  ตันตระเธียร จเรตำรวจ ( สบ.8 ) ประธานคณะกรรมการ,พล.ต.ต.ภูริวัจน์  พูลสวัสดิ์ ผบก.กต.6 , พ.ต.อ.เจนกมล  คำนวล รอง ผบก.กต.8, พ.ต.อ.ปิยะ  ด้วงพิบูลย์ ผกก.ฝสต.2 กต.8 , พ.ต.ท.พงศกร  พิพัฒนสมพร , รอง ผกก. ฝสต.1 กต.8 และคณะกรรมการฯทั้งคณะ ได้เรียกให้ พล.ต.ต.ปภัชเดชฯ , พล.ต.ต.ประการฯ และนายตำรวจทั้งหมด 7 นาย เข้ารับการแจ้งข้อกล่าวหา ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจเรตำรวจ

ทั้งนี้เนื่องจาก หลังจากที่คณะกรรมการฯได้ทำการสืบสวน จนพบหลักฐานยืนยันว่ามีการเปิดบ่อนการพนันที่บริเวณ บขส.เก่า ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จว.ระยอง ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงเดือนธันวาคม 2563 และ ที่ ตลาดนำชัย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเดือน ธันวาคม 2563 จริง โดยมีทั้งพยานบุคคลที่เคยเข้าไปเล่นในบ่อนการพนันทั้งสองแห่งดังกล่าว พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐาน พยานเอกสารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และชลบุรี รวมทั้งพยานแวดล้อมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สส.ในพื้นที่ ,ประธานหอการค้าจังหวัด สื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งก่อนที่จะเรียกตัวนายตำรวจทั้ง 7 มาแจ้งข้อกล่าวหานั้น คณะกรรมการฯได้ประชุมหารือเพื่อสรุปการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ามีมูลกระทำผิดวินัย จึงได้มีหนังสือเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา  
   
สำหรับข้อกล่าวหาที่ได้แจ้งให้นายตำรวจทั้ง 7 รับทราบนั้น มีทั้งสิ้น 5 ข้อกล่าวหาด้วยกัน ได้แก่

 1. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตำรวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายต่อทางราชการ อันเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2537 หมวด 5 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ตามมาตรา 78(1)โดยการปล่อยปละละเลยไม่สนใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุมบ่อนการพนัน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปล่อยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันที่มีลักษณะเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองระยอง  
 2. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นกรณีไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลง 22 เม.ย.2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข และ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบไว้ ที่ สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63  ข้อ 15 ที่สั่งการว่า ตู้ม้า บ่อนการพนันขนาดใหญ่ การพนันออนไลน์ต้องไม่มี อันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 5 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 78 (2)  
   
  3.กระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจอันเป็นกรณี ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 5 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 78 (15),(16) โดยปล่อยให้ผู้อื่นเปิดบ่อนการพนันภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแสวงหประโยชน์โดยมิชอบ จนทำให้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสีย
   
  4.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิควร
  ได้ และ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ตามมาตรา 78 อันเป็นเหตุให้เเสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง โดยละเว้นการจับกุม บ่อนการพนันในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เจ้าของบ่อนการพนัน และ ผู้เล่นการพนัน ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นวงกว้าง อันเป็นกรณี ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 5 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 79 (1),(6)                
       
  5.ปล่อยปละ ละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยไม่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ข้อกำหนดความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 5 ที่ห้ามมิให้มีการชุมนุม    การทำกิจกรรม หรือ    การมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ โดยปล่อยให้มีการมั่วสุมเล่นการพนันภายในพื้นที่รับผิดชอบ  จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ แพร่กระจายในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่อื่นๆ   ทั่วประเทศ  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประเทศชาติหลายมิติ
   
  สำหรับบรรยากาศการแจ้งข้อกล่าวหานั้นเป็นไปด้วยความตึงเครียด โดยนายตำรวจทั้ง 7 ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาโดยแต่งเครื่องแบบตามปกติ ทุกคนมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาที่รับทราบข้อกล่าวหา และทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาโดยไม่ขอให้การกับคณะกรรมการฯ แต่จะขอทำคำชี้แจงเป็นหนังสือส่งให้ภายใน 15 วัน ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว นายตำรวจทั้ง 7 ก็ได้รับเดินทางออกจากสำนักงานจเรตำรวจไปขึ้นรถยนตร์ตู้ขับออกไปทันที โดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆแก่ผู้สื่อข่าว

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้น ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซี่งหากผลสรุปสุดท้ายว่ามีความผิดจริง จะมีโทษเพียงสองสถานคือปลดออก และไล่ออก ส่วนสำหรับ พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2 ,พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.จันทุรี และ พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผบก.ภ.จว.ตราด นั้น ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ เนื่องจากเป็นคนละสำนวนกัน โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ผบ.ตร.แต่งตั้งขึ้น ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่มี พล.ต.ท.มโนชฯเป็นประธาน นี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาจจะมีนายตำรวจนอกเหนือจากที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วนั้น อาจถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเนื่องจากเป็นไปตามคำสั่งเรื่องการพิจารณาข้อบกพร่องตำรวจที่มีส่วนบกพร่องหรือเกี่ยวพันกับอบายมุข ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย.2558 ที่ระบุตัวผู้รับผิดชอบไว้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่สายตรวจ และสายสืบชั้นประทวน ไล่ลำดับขึ้นไปจนถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการสืบสวน และระดับกองบัญชาการ