ขนส่งทางบก ตรวจควันดำรถบรรทุก-รถโดยสารทั่วไทย มุ่งป้องกัน แก้ไข PM2.5 ระบุ ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 – 22 ก.พ.64 ตรวจควันดำแล้ว 124,692 คัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการ ขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉพาะวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ จำนวน 741 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด พ่นห้ามใช้ 7 คัน ในขณะที่พบรถที่มีค่าควันดำ 30 – 45 % ได้ออกใบเตือนเพื่อให้ผู้ประกอบการไปบำรุงดูแลรักษารถไม่ให้มีค่าควันดำเกิน จำนวน 15 คัน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการตรวจควันดำรถทั้งสิ้น 124,692 คัน พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 1,145 คัน

ทั้งนี้ กำชับผู้ประกอบการและเจ้าของรถทุกคันที่ถูกพ่นห้ามใช้ ต้องนำรถไปแก้ไขและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง หากฝ่าฝืนใช้รถโดยที่มีคำสั่งห้ามใช้ มีความผิดตามกฎหมาย