เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส่วนกลางติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมกิจกรรมกับผู้ติดเชื้อ และกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเจ้าหน้าทีเข้าการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.64 ที่ผ่านมาตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น

โดยความคืบหน้า ล่าสุด พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว.เปิดเผยว่า ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ที่เข้ารับการตรวจเมื่อวันที 25 ม.ค.64 ที่โรงพยาบาลตำรวจจำนวน 60 นาย ผลปรากฏว่าไม่มีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร ท่านใดติดเชื้อ (ผลตรวจ Negative) ทุกราย

พล.ต.ต.เนติพงศ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามข้าราชการตำรวจทั้งหมดจำนวน 60 นาย จะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านจนถึงวันที 8 ก.พ.64 จึงจะสามารถมาทำงานได้ตามปกติ สำหรับข้าราชการตำรวจกองทะเบียนประวัติอาชญากร ทุกนายที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง และจุดให้บริการตรวจสอบประวัติประชาชน (front office ) เปิดทำการให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค.2564 เวลา 08.30น.เป็นต้นไป ส่วนมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามนโยบายผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างศรัทความเชื่อมั่นและไว้วางใจในมาตรการและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดปดุจดั่งญาติ

ท้ายนี้ ผมขอฝาก ลิงค์วีดิโอที่เกี่ยวข้อง”การให้บริการประชาชนและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าของ กองทะเบียนประวัติอาชญากรสพฐ.”https://youtu.be/bzFLbslEaBk”ขอบคุณครับ
“พล.ต.ต.เนติพงศ์”กล่าว