วันที่ 22ม.ค พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค ผกก.สน.พลับพลาไชย1-พ.ต.อ.พนม เชื้อทองผกก.สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมจนท.ตำรวจในหน่วยงาน ร่วมกับ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สส.กทม.เขต คุณเปี่ยมเดช ปินโทละ ประธานกต.ตร.สน.พลับพลาไชย1คุณไพศาล เปรื่องวิริยะ ประธานกต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 สนง.เขตป้อมปราฯ
ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) สถานที่ทำการ ลานจอดรถ แฟลตห้องพัก พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมกันนี้ได้แจกหน้ากากอนามัย ตรวจเยี่ยมเยียนแฟลตห้องพักครอบครัวข้าราชการตำรวจ