“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมห่วงใยในสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภทใช้คะแนน KTC FOREVER 5,500 คะแนน แลกรับบริการล้างแอร์ติดผนังไม่เกิน 30,000 BTU มูลค่า 620 บาทที่ร้านไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ ทุกสาขาระหว่างวันที่ มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564